Skip to content

Flere Seniorboliger ja tak

Af Ole Vagnkjær

Flere almene senior boliger… Ja tak!
Vi har det største antal af seniorer/pensionister nogensinde og flere kommer til.


Vist eksempel: Seniorboliger Stejlepladsen III Baunebjergvej Humlebæk.

Kommunen må ikke glemme sit ansvar over for seniorerne – Der er i den grad behov for almennyttige seniorboliger, så de ældre kan blive i kommunen når deres bolig behov ændres, hvad enten man ønsker at fraflytte parcelhuset, ejerlejligheden, lejeboligen eller den almennyttige bolig, der er blevet for stor og uoverskuelig at holde.

Vi skal klare os længst mulig i eget hjem… for det siger politikerne der er god økonomi i og ja tak, men så må kommunen også hjælpe og gøre det fysisk muligt. Der findes over 70.000 folkepensionister på landsplan, der kun har deres folkepension til at klare dagen og vejen for. Mange af dem ville være godt hjulpet med en almennyttig seniorbolig, ikke nødvendigvis i et bofællesskab, blot en bolig der er til at betale.

Med hold i ændringerne i planloven: “Folketinget vedtog den 26. februar 2015 ændringer i planloven, der giver mulighed for at stille krav om, at op til 25 % af boligmassen i et nyt lokalplanområde skal forbeholdes almene boliger omfattet af almenboligloven. Lovændringen trådte i kraft den 5. marts 2015”.

En del af disse 25% kunne med stor fordel være seniorboliger, for ved at bygge seniorboliger frigives der familieboliger i såvel den private som almennyttige sektor, til ressourcestærke tilflytter familier, der kan være med til at udvikle kommunen og skabe vækst… det er da Win Win.

De almennyttige boligselskaber er klar til at bygge, der mangler blot kommunens frigivelse af arealer og bidraget på 12% (sikkerhedsstillelse) til det almennyttige byggeri.

Ole Vagnkjær
Næstformand Dansk Folkeparti Fredensborg