Læserbreve og taler i byrådet

Dansk Folkepartis ordførertale 2. behandling af budgettet byrådsmøde 28 oktober 2019

Ordførertale 2. behandling af budgettet byrådsmøde 28 oktober 2019 Af Freja Brabæk Kristensen Kernevelfærden i centrum! Hos Dansk Folkeparti vil vi først og fremmest takke forligspartierne for et godt og effektiv samarbejde i budgetforhandlingerne – vi er kommet i mål med næste års budget uden serviceforringelser! Dernæst et tak til KL som har forhandlet bedre…

Læs mere

Pressemeddelse om budget

Læs mere

Dansk Folkeparti ønsker flere seniorboliger

Befolkningsfremskrivningen viser, at landets kommuner de kommende år, vil opleve et boom af borgere over 60 år- Fredensborg kommune er ingen undtagelse. Manglen på seniorboliger vil i fremtiden betyde, at de ældre borgere enten bliver boende i deres store boliger, som derfor ikke kan sælges videre til de ressourcestærke børnefamilier, der måtte ønske at flytte…

Læs mere

Ordførertale ved 1. behandling af budget

Hos Dansk Folkeparti er vi tilfredse med budgetforslaget, idet der budgetteres med et løft til ældreområdet og det specialiserede socialområde – altså et fornuftigt budget i balance i år 2020 og 2021 til understøttelse af serviceniveauet for borgerne.    Vi er særlig tilfredse med anvendelse af ny model til budgetarbejdet, hvor demografiudviklingen og variable udgifter…

Læs mere