Dansk Folkeparti ønsker flere seniorboliger

Af Flemming Rømer

Befolkningsfremskrivningen viser, at landets kommuner de kommende år, vil opleve et boom af borgere over 60 år- Fredensborg kommune er ingen undtagelse.

Manglen på seniorboliger vil i fremtiden betyde, at de ældre borgere enten bliver boende i deres store boliger, som derfor ikke kan sælges videre til de ressourcestærke børnefamilier, der måtte ønske at flytte til kommunen, eller at de helt fraflytter Fredensborg kommune.

Kommunen bør derfor arbejde for, at der opføres flere almennyttige seniorboliger, da netop den almene boligsektor er garant for cirkulært og bæredygtigt boligbyggeri, hvor også huslejen er til at betale.