Lokalbestyrelsen

Flemming Rømer

Formand, byrådsmedlem

Ole Vagnkjær

Næstformand

Kenneth Hillestrøm

Sekretær

Annie Albrecht

Kasserer

Jørgen S. Elleboe

Bestyrelsesmedlem

Ove Wraae Pedersen

Bestyrelsesmedlem

Ole Steen Larsen

Bestyrelsesmedlem

Kristian Klitgaard

1. Suppleant

John A. Sederholm

2. Suppleant