Lokalbestyrelsen

Flemming Rømer

Formand, byrådsmedlem

Ole Vagnkjær

Næstformand

Kenneth Hillestrøm

Sekretær

Annie Albrecht

Kasserer

Ove Wraae Pedersen

Bestyrelsesmedlem

John A. Sederholm

Bestyrelsesmedlem

Tanja Quade Madsen

Bestyrelsesmedlem
Tovholder Ide- og Fremtidsudvalg
Webmaster

Jørgen S. Elleboe

1. Suppleant

Kristian Klitgaard

2. Suppleant