Ordførertale ved 1. behandling af budget

Af Freja Brabæk Kristensen
Hos Dansk Folkeparti er vi tilfredse med budgetforslaget, idet der budgetteres med et løft til ældreområdet og det specialiserede socialområde – altså et fornuftigt budget i balance i år 2020 og 2021 til understøttelse af serviceniveauet for borgerne. 

 

Vi er særlig tilfredse med anvendelse af ny model til budgetarbejdet, hvor demografiudviklingen og variable udgifter på ældreområdet resulterer i behov for 47 mio kr i budgetperioden, hvor 13,2 mio kr udmøntes i år 2020 på ældreområdet. 

 

Hos Dansk Folkeparti respekterer vi service- og anlægsrammen,  og vi vil arbejde for at denne ikke overskrides 2020 og 2021. Dog vil år 2022 og 2023 have vores opmærksomhed, da servicerammen her vil være udfordret samtidig med at kassebeholdningen kommer på en seriøs slankekur. 

 

Vi glæder os over Fredensborg Kommune har en robust økonomi som sikre god velfærdsservice og udvikling af bysamfund til glæde for alle borgerne. Særligt allokering af 20 mio p.a. 2022-2025 til infrastruktur i byudviklingsprojekter har ligeledes vore opmærksomhed, da vi her gerne ser en prioritering til lavenergi seniorboliger.

 

Nu hvor værdihedspuljen overgår til bloktilskud til fri prioritering til alle velfærdsområder, vil Dansk Folkeparti opfordre andre partier til at puljen fortsat udmøntes på ældreområdet samt til forebyggende initiativer, dette gælder også puljen til bekæmpelse af ældres ensomhed som skal blive på området.

 Vi ser frem til at forsætte de konstruktive drøftelser med byrådets partier, hvor kernevelfærden er i centrum for forhandlingerne.

 

Af Freja Brabæk Kristensen