Skip to content

Vi sætter borgerne i fokus

Af Dansk Folkeparti Fredensborg

Der er så meget vi som samfund skal passe på, såvel lokalt som nationalt.
Dansk Folkeparti er en vigtig brik i fremtidens løsninger.

Børnefamilien:
For Dansk Folkeparti er det vigtigt, at vores børn og unge vokser op under de bedste forhold.
Derfor vil vi bl.a. gå til valg på:

 • At personale i daginstitutionerne får mere indflydelse
 • At vi fremtidssikrer vores fritidsfaciliteter, herunder nybyg
 • At infrastrukturen hænger sammen, så det er muligt at benytte sig af de mange tilbud der er rundt om i kommunen. Bl.a. bedre busforbindelse mellem Nivå – Fredensborg.
 • At der ikke træffes beslutninger uden at borgerne er inddraget mest muligt
 • At folkeskoleklasserne ikke overstiger 24 elever pr. klasse
 • At vi dropper planerne om en utidssvarende og miljøkedelig svømmehal
 • At vi erstatter svømmehallen med et udendørs friluftsbad, hvor det er muligt at fryse vandet til is, således at det vil fungerer som skøjtebane i vinterhalvåret
 • At skoletandplejen får fleksible åbningstider
 • At de unge mennesker får et sted at mødes
 • Forældre skal forsat kunne passe deres børn hjemme og få samme tilskud, som hvis barnet blev passet i institution

 

 

Ældreområdet:
Vi skal værne om vores ældre borgere, det er trods alt dem, der har bygget samfundet op.Derfor går Dansk Folkeparti Fredensborg til valg på:

 • At sikre pårørenderådgiver
 • At sikre plejebolig til borgere over 80 år, som måtte have ønske herom
 • At få klippekortsordningen tilbage i hjemmeplejen
 • At borgerne får rengøring og ikke blot en hurtig overhaling hver 2. uge
 • At inddrage pårørende langt mere
 • At alle borgere er visiteret ud fra det faktiske behov
 • At ansatte i plejen taler et forståeligt dansk
 • At badedage også kan falde på helligdage
 • At den kommunale madservice får et overordentligt kvalitetsløft
 • Lempeligere og nemmere visitation, så ældre får bedre adgang til hjælpemidler og transport (Flextrafik) når det gælder genoptræning osv. bl.a. til Skovgården

 

Almene boliger:
For Dansk Folkeparti er det vigtigt, at der er boliger til alle – unge som gamle og at de er til, at betale.Derfor vil vi gå til valg på:

 • At sikre bæredygtige renoveringer af eksisterende boligafdelinger
 • At nybyggeri sker med største respekt for lokalområdet, således at det arkitektoniske falder naturligt ind i området
 • At der opføres flere tilgængelighedsboliger, samt seniorboliger
 • At de unge har fortrinsret til en bolig, når de flytter hjemmefra og forældrene er boligtagere i en almen boligafdeling
 • At beboerdemokratiet i de udsatte boligområder sikres ved skærpet tilsyn
 • At der handles konsekvent ved første lovovertrædelse i boligområderne, således at vi sætter trygheden øverst på dagsorden DF Fredensborg vil utrygheden til livs. Både den reelle og den følte.

Humlebæk Boligselskab – Almennyttige seniorboliger
der er til at betale for almindelige mennesker.
Læs mere:  Almennyttige Seniorbloliger

 

Psykiatrien:
Der er i dag alt for langt til de kommunale tilbud, hvis ikke man er bosiddende i Nivå.
Derfor vil Dansk Folkeparti gå til valg på:

 • At få de små lokale tilbud tilbage
 • At unge med sindslidelser ikke parkeres i systemet eller havner som kastebold
 • At sikre et stærkere samarbejde mellem Regionen og kommunen

 

 

Infrastruktur:

 • DF Fredensborg vil fortsat arbejde for nordvendte ramper ved Nivå. (Helsingørmotorvejen). Dette vil fjerne trafik fra lokalvejene

 

 

 

 

 

Erhvervspolitik:

 • Afskaffe dækningsafgiften
 • Fredensborg kommune er den kommune i landet med flest heste pr indbygger. Derfor skal vi sikre gode forhold til dem. Bl.a. hurtig og lempelig behandling af ansøgninger om ridehuse

 

 

 

 

Fredensborg er grøn kommune, med god blanding af by og land. Dette skal vi bevare, vi skal have en nænsom udbygning. Mennesket før systemet.